Helsińska inicjatywa na rzecz wielojęzyczności w komunikacji naukowej

Nauka jest międzynarodowa i taką ją lubimy! Wielojęzyczność pozwala funkcjonować badaniom ważnym lokalnie. Pozwala również je chronić! Upowszechnianie badań naukowych w twoim języku sprawia, że mają one wpływ. Popierajmy to! Wielojęzyczność jest istotna dla współpracy naukowców ze społeczeństwem oraz dzielenia się wiedzą również poza akademią. Promujmy to! Infrastruktura pozwalająca działać komunikacji naukowej w językach narodowych wymaga ochrony. Chrońmy ją!

Sygnatariusze Helsińskiej inicjatywy na rzecz wielojęzyczności w komunikacji naukowej rekomendują przyjęcie następujących zaleceń przez twórców polityk publicznych, kadrę zarządzającą, uniwersytety, instytuty badawcze, agencje finansujące badania, biblioteki oraz naukowców.

1. Wspieraj upowszechnianie wyników badań, aby społeczeństwo z nich w pełni korzystało:

  • Upewnij się, że naukowcy są doceniani za upowszechnianie wyników badań poza środowiskiem akademickim oraz współdziałanie na rzecz dziedzictwa, kultury i społeczeństwa.
  • Upewnij się, że zapewniony jest równy dostęp do wiedzy naukowej w różnych językach.

2. Chroń krajową infrastrukturę służącą do publikowania badań ważnych lokalnie:

  • Upewnij się, że niekomercyjne czasopisma naukowe oraz wydawcy książek naukowych posiadają odpowiednie zasoby i wsparcie pozwalające utrzymać wysokie standardy naukowe i etyczne.
  • Upewnij się, że krajowe czasopisma i wydawnictwa będą chronione w procesie przechodzenia na publikowanie w trybie otwartego dostępu.

3. Promuj różnorodność językową w ewaluacji nauki oraz jej finansowaniu:

  • Upewnij się, że w ocenie eksperckiej wysoka jakość naukowa jest doceniania bez względu na język czy kanał publikacji.
  • Upewnij się, że w ocenie parametrycznej czasopism i książek brane są odpowiednio pod uwagę publikacje we wszystkich językach.

Helsińska inicjatywa na rzecz wielojęzyczności w komunikacji naukowej została przygotowana przez Federację Fińskich Towarzystw Naukowych (TSV), Komitet Informacji Publicznej (TJNK), Fińskie Stowarzyszenie Wydawców Naukowych, Uniwersytety Norwegii (UHR) oraz Europejską Sieć Badaczy Ewaluacji w Naukach Społecznych i Humanistycznych (ENRESSH) w ramach akcji COST.

Kampania zatytułowana “We wszystkich językach” (In all languages) ma pobudzić i zachęcić do promocji wielojęzyczności w komunikacji naukowej twórców polityk publicznych, kadrę zarządzającą, uniwersytety, instytuty badawcze, agencje finansujące badania, biblioteki oraz naukowców. Włącz się do inicjatywy i zamieść na Twitterze lub Facebook swoją wypowiedź lub film pokazujące, w jaki sposób Ty lub Twoje koleżanki i koledzy wspierają wielojęzyczność w komunikacji naukowej. Oczywiście wypowiedź może być #InAllLanguages.