Bilimsel İletişimde Çok Dilliliğe İlişkin Helsinki Girişimi

Araştırma uluslararasıdır. Bizim sevdiğimiz yol bu! Çok dillilik yerel ilgili araştırmaları canlı tutar. Onu koru! Araştırma sonuçlarınızı kendi dilinizde yaymak etki yaratır. Onu doğrula! Bu, toplumla etkileşime geçmek ve bilgiyi akademinin ötesiyle paylaşmak için hayati önem taşır. Onu tanıt! Ulusal dillerde bilimsel iletişim altyapısı kırılgandır. Onu kaybetme!

Politika yapıcılar, liderler, üniversiteler, araştırma kurumları, araştırma fon sağlayıcıları, kütüphaneler ve araştırmacılar tarafından benimsenecek aşağıdaki öneriler Bilimsel İletişimde Çok Dilliliğe İlişkin Helsinki Girişimi imzacıları tarafından desteklenmektedir:

1. Toplumun yararı için araştırma sonuçlarının yayılmasını destekleyin.

  • Araştırmacıların, araştırma sonuçlarını akademi ötesine yaymak ve miras, kültür ve toplumla etkileşimde bulunmak için liyakatli olduğundan emin olun.
  • Araştırılmış bilgiye eşit erişimin çeşitli dillerde sağlandığından emin olun.

2. İlgili yerel araştırmaların yayınlanması için ulusal altyapıları koruyun.

  • Kâr amacı gütmeyen dergi ve kitap yayıncılarının yüksek kalite kontrol ve araştırma bütünlüğü standartlarını sürdürmek için gereken yeterli kaynak ve desteğe sahip olduklarından emin olun.
  • Ulusal dergi ve kitap yayıncılarının açık erişime dönüşüm süreçlerinde güvende olduklarından emin olun.

3. Araştırma değerlendirme, teşvik ve fon sistemlerinde dil çeşitliliğini arttırın.

  • Hakem (akran) değerlendirme süreçlerinde yayının diline ya da yayının kanalına bakılmaksızın yüksek kaliteli araştırmalara değer verildiğinden emin olun.
  • Ölçev tabanlı sistemler kullanıldığında, tüm dillerde dergi ve kitapların yeterince dikkate alındığından emin olun.

Bilimsel İletişimde Çok Dilliliğe İlişkin Helsinki Girişimi, Finlandiya Eğitimli Toplum Federasyonu (Federation of Finnish Learned Societies - TSV), Kamu Bilgilendirme Komitesi (Committee for Public Information - TJNK), Finlandiya Bilimsel Yayıncılık Derneği (Finnish Association for Scholarly Publishing), Norveç Üniversiteleri ve COST Action projesi “Sosyal ve İnsan Bilimlerinde Araştırma Değerlendirmeleri için Avrupa Ağı” (ENRESSH) tarafından hazırlanmıştır.

“Tüm dillerde” kampanyası, bilimsel iletişimde çok dilliliği teşvik etmek için politika yapıcılar, liderler, üniversiteler, araştırma kurumları, araştırma fonları, kütüphaneler ve araştırmacılar için bir uyandırma çağrısıdır. Siz de, sizin ve sizin gibi bilimsel iletişimde çok dilliliğe destek veren çalışma arkadaşlarınızın ifade veya videolarını Twitter veya Facebook’tan paylaşarak bize katılın. Elbette #TümDillerde #InAllLanguages.