Inițiativa Helsinki privind multilingvismul în comunicarea științifică

Cercetarea este internațională. Așa ar trebui să fie! Multilingvismul susține cercetarea relevantă la nivel local. Păstrați-l! Diseminarea rezultatelor cercetării în propria limbă creează un impact. Susțineți-l! Este vital să interacționăm cu societatea și să împărtășim cunoștințe dincolo de mediul academic. Promovați această deschidere! Infrastructura de comunicare științifică în limbile naționale este fragilă. Nu o lăsați să dispară!

Semnatarii Inițiativei Helsinki privind multilingvismul în comunicarea științifică sprijină următoarele recomandări care trebuie adoptate de către factori de decizie, lideri, universități, instituții de cercetare, finanțatori ai cercetării, biblioteci și cercetători:

1. Sprijinirea difuzării rezultatelor cercetării în beneficiul întregii societăți.

  • Asigurați-vă că cercetătorii sunt răsplătiți pentru diseminarea rezultatelor cercetării dincolo de mediul academic și pentru interacțiunea lor cu patrimoniul, cultura și societatea.
  • Asigurați-vă că există acces egal la cunoștințele de cercetare într-o varietate de limbi.

2. Protejarea infrastructurilor naționale pentru publicarea cercetărilor relevante la nivel local.

  • Asigurați-vă că editorii de reviste și cărți non-profit dispun atât de resurse suficiente, cât și de suportul necesar pentru a menține standarde înalte de control al calității și de integritate a cercetării.
  • Asigurați-vă că tranziția spre Accesul deschis nu le pune în pericol existența editorilor naționali de reviste și de cărți.

3. Promovarea diversității lingvistice în procesul de evaluare și finanțare a cercetării.

  • Asigurați-vă că în procesul de evaluare efectuat de către experți cercetarea de înaltă calitate este apreciată indiferent de limba de publicare sau canalul de publicare.
  • Asigurați-vă că atunci când se utilizează sisteme bazate pe metrii, articolele în reviste și cărțile publicate în toate limbile sunt luate în considerare în mod adecvat.

Inițiativa Helsinki privind multilingvismul în comunicarea științifică a fost elaborată de către Federația Societăților Științifice din Finlanda (TSV), Comitetul pentru Informații Publice (TJNK), Asociația Finlandeză a Editurilor Științifice, Universitățile din Norvegia (UHR) și Acțiunea COST "Rețeaua Europeană pentru Evaluarea Cercetării în Științele Sociale și Uumaniste" (ENRESSH).

Campania "În toate limbile" reprezintă un semnal adresat factorilor de decizie, liderilor, universităților, instituțiilor de cercetare, finanțatorilor cercetării, bibliotecilor și cercetătorilor pentru a promova multilingvismul în comunicarea științifică. Participați prin postarea pe Twitter sau Facebook a unei declarații sau a unui videoclip privind sprijinul dvs. sau al colegilor dvs. pentru multilingvism în comunicarea științifică, desigur #InAllLanguages.

Translation: Gheorghe Cuciureanu