Helsinki-initiativet om flerspråklighet i formidling av forskning

Forskningen er internasjonal – og slik skal det være! Flerspråklighet bidrar til at forskning oppleves relevant lokalt – og det må vi fortsette med! Å formidle forskningsresultater på sitt eget språk gir innflytelse – dette må vi støtte opp om! Forskningen må være i dialog med samfunnet og dele kunnskapen utenfor akademia – sørg for at vi fremmer dette! Infrastrukturen for formidling av forskning på nasjonale språk er skjør – sørg for at den ikke forsvinner! 

De som har undertegnet Helsinki-initiativet om flerspråklighet i formidling av forskning, støtter følgende anbefalinger og foreslår at beslutningstakere, ledere, universiteter, forskningsinstitusjoner, institusjoner som finansierer forskning, biblioteker og forskere vedtar disse:  

1. Sørg for å spre forskningsresultater på en slik måte at samfunnet kan dra full nytte av dem

  • Sørg for at forskere anerkjennes når de formidler forskningsresultater utenfor akademia, og får til et godt samspill med kultur og samfunn 
  • Sørg for at forskning er tilgjengelig på ulike språk

2. Vern om nasjonale infrastrukturer for publisering av relevant forskning.

  • Sørg for at ikke-kommersielle tidsskrifter og forlag både har tilstrekkelige ressurser og den støtten som trengs, for å opprettholde et høyt nivå på kvalitetskontroll og forskningsintegritet
  • Sørg for å verne om nasjonale tidsskrifter og forlag  i overgangen til åpen tilgang

3. Sørg for å fremme språklig mangfold i forskningsvurderinger, evalueringer og finansieringssystemer

  • Sørg for at forskning av høy kvalitet verdsettes uavhengig av publiseringsspråk eller publiseringskanal når forskning evalueres.
  • Sørg for å ta  hensyn til at tidsskrift- og bokpublikasjoner kan publiseres på alle språk når man bruker indikatorbaserte systemer

Helsinki-initiativet om flerspråklighet i formidling av forskning er utarbeidet av Federation of Finnish Learned Societies (TSV), Committee for Public Information (TJNK), Finnish Association for Scholarly Publishing, Universities Norway (UHR) og European Network for Research Evaluation in the Social Sciences and the Humanities (ENRESSH). 

«På-alle-språk»-kampanjen er en oppfordring til beslutningstakere, ledere, universiteter, forskningsinstitusjoner, institusjoner som finansierer forskning, biblioteker og forskere om å fremme flerspråklighet i forskningsformidlingen. Du kan delta ved å poste innlegg eller videoer på Twitter eller Facebook som viser at du og kollegene dine støtter forskningsformidling på flere språk. Bruk emneknaggen #InAllLanguages.