Helsinku iniciatīva “Par daudzvalodību zinātniskajā komunikācijā

Pētniecība ir starptautiska. Tieši tāda tā mums patīk! Daudzvalodība saglabā ikkatrai valstij nozīmīgus pētījumus. Sargājiet tos! Pētījumu rezultātu izplatīšana jūsu valodā atstāj iespaidu uz sabiedrību. Atbalstiet to! Ļoti svarīga ir sadarbība ar sabiedrību, daloties zināšanās ārpus akadēmiskās vides. Veiciniet to! Zinātniskās komunikācijas infrastruktūra valstu valodās ir trausla. Nepazaudējiet to!

Helsinku iniciatīvas "Par daudzvalodību zinātniskajā komunikācijā" parakstītāji  ierosina politikas veidotājiem, līderiem, universitātēm, pētniecības institūtiem, pētniecības finansētājiem, bibliotēkām un pētniekiem akceptēt šādus ieteikumus.

1. Atbalstiet rezultātu izplatīšanu, lai dotu maksimālu ieguvumu sabiedrībai.

  • Pārliecinieties, ka pētnieki ir guvuši atzinību par pētījumu rezultātu izplatīšanu ārpus akadēmiskās vides un par sadarbību ar sabiedrību.
  • Pārliecinieties, ka vienlīdzīga piekļuve pētījumu rezultātā radītajām zināšanām tiek nodrošināta dažādās valodās.

2. Aizsargājiet esošās infrastruktūras valstij nozīmīgu pētījumu publicēšanai.

  • Pārliecinieties, ka bezpeļņas žurnāliem un grāmatu izdevējiem ir gan pietiekami resursi, gan atbalsts, kas nepieciešams, lai saglabātu augstus kvalitātes kontroles standartus un zinātnisko godīgumu.
  • Pārliecinieties, ka, pārejot uz brīvpieeju, tiek aizsargāti valsts žurnālu un grāmatu izdevēji.

3. Veiciniet valodu daudzveidību pētniecības vērtēšanas, mērīšanas un finansēšanas sistēmās.

  • Pārliecinieties, ka eksperti novērtēšanas procesā pētījuma kvalitāti vērtē neatkarīgi no publicēšanas valodas vai publicēšanas kanāla.
  • Pārliecinieties, ka, izmantojot uz kvantitatīvās vērtēšanas sistēmas, tiek pienācīgi ņemtas vērā publikācijas žurnālos un grāmatās visās valodās.

Helsinku iniciatīvu "Par daudzvalodību zinātniskajā  komunikācijā" sagatavoja Somijas Zinātnisko biedrību federācija (Federation of Finnish Learned Societies) (TSV), Sabiedrības informācijas komiteja (the Committee for Public Information) (TJNK), Somijas Akadēmisko izdevēju asociācija (Finnish Association for Scholarly Publishing), apvienība Universities Norway (UHR) un COST Action "Eiropas tīkls pētniecības vērtēšanai sociālo un humanitāro zinātņu jomā" (ENRESSH).

Kampaņa "Visās valodās" ir aicinājums politikas veidotājiem, līderiem, universitātēm, pētniecības institūtiem, pētniecības finansētājiem, bibliotēkām un pētniekiem veicināt daudzvalodību zinātniskajā komunikācijā. Piedalieties, publicējot Twitter vai Facebook ierakstus vai video, kurā pausts  jūsu vai jūsu kolēģu atbalsts daudzvalodībai  zinātniskajā  komunikācijā, un, protams, dariet to visās valodās #InAllLanguages.