Helsinki Initiatief aangaande Meertaligheid in wetenschappelijke communicatie

Onderzoek is internationaal. Dat is een goede zaak! Meertaligheid zorgt ervoor dat onderzoek dat lokaal van belang is relevant blijft. Bescherm dat dus! Door de resultaten van onderzoek in de eigen taal te communiceren creëer je impact. Steun het daarom! Het is van vitaal belang om in contact te staan met de samenleving en academische kennis breed te delen. Bevorder dat! De infrastructuur voor wetenschappelijke communicatie in de nationale taal is kwetsbaar. Zorg ervoor dat die niet verloren gaat!

De ondertekenaars van het Helsinki Initiatief aangaande Meertaligheid in wetenschappelijke communicatie onderschrijven de volgende aanbevelingen gericht op beleidsmakers, leiders bij universiteiten, onderzoeksinstituten, onderzoeksfinanciers, bibliotheken en onderzoekers.

1. Ondersteun de verspreiding van onderzoeksresultaten ten bate van de samenleving.

  • Zorg ervoor dat onderzoekers worden beloond voor de brede verspreiding van resultaten  en voor maatschappelijke interactie ten behoeve van nationaal erfgoed, cultuur en maatschappij.
  • Zorg ervoor dat een gelijkwaardige toegang is gegarandeerd tot wetenschappelijke kennis in een aantal verschillende talen. 

2. Bescherm de nationale infrastructuren om in lokaal relevante talen te publiceren.

  • Zorg ervoor dat not-for-profit tijdschriften en uitgevers zowel voldoende fondsen als de noodzakelijke ondersteuning hebben om de hoge standaarden van kwaliteitscontrole en onderzoeksintegriteit te handhaven. 
  • Zorg ervoor dat nationale tijdschriften en uitgevers worden beschermd in de transitie naar open access.

3. Bevorder taalverscheidenheid in onderzoeksbeoordelingen en financieringssystemen.

  • Zorg ervoor dat in het proces van beoordeling door experts onderzoek van hoge kwaliteit kan worden gewaardeerd onafhankelijk van de taal waarin het wordt gepubliceerd of het publicatiekanaal dat wordt gebruikt. 
  • Zorg ervoor dat wanneer kwantitatieve indicatoren worden gebruikt, tijdschriftartikelen en boekpublicaties in alle talen op adequate wijze worden meegewogen. 

Het Helsinki Initiatief aangaande meertaligheid in wetenschappelijke communicatie is opgesteld door de volgende organisaties: Federation of Finnish Learned Societies (TSV), Committee for Public Information (TJNK), Finnish Association for Scholarly Publishing, Universities Norway (UHR) en de COST Action "European Network for Research Evaluation in the Social Sciences and the Humanities" (ENRESSH).

De "In all languages" campagne is een wake-up call voor beleidsmakers, leiders in universiteiten, onderzoeksinstituten, onderzoeksfinanciers, bibliotheken, en onderzoekers om meertaligheid in wetenschappelijke communicatie te bevorderen. Neem deel door via Twitter of Facebook een bericht of video te posten met uw steun en/of van uw collega's voor meertaligheid in wetenschappelijke communicatie #InAllLanguages.